GO-LOGO

Startende peuters

Je kind kan tussen 2,5 en 3 jaar op een van de volgende 7 instapdata naar de kleuterschool:

De 1ste schooldag na elke schoolvakantie: na de zomer-, herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie

De 1ste schooldag van februari

De 1ste schooldag na Hemelvaartsdag

Wordt je kind 2,5 jaar op een instapdatum, dan mag het al vanaf die dag naar school.

Voer hier de geboortedatum van je kind in en je krijgt de 1ste mogelijke instapdatum in het kleuteronderwijs.

Openklasdagen instapklas tijdens het schooljaar 2022-2023

Voor de vakantie houden we ‘openklasdagen’ in de peuterklas.

Peuters die na de vakantie instappen, kunnen die woensdag tussen 9u30 en 10u30 één uurtje komen meespelen om te ‘wennen’ in het bijzijn van een ouder.

Tussen 10u30 en 11u30 maken we tijd voor nieuwe, geïnteresseerde ouders die de sfeer willen komen opsnuiven in de instapklas. Naast de leerkracht, is ook de kinderverzorger aanwezig en kan de directie wat meer uitleg geven over de schoolvisie en –werking.

Gelieve de uren te respecteren, op die manier overprikkelen we onze peuters niet!

Woensdag 26 oktober

Woensdag 21 december

Woensdag 15 februari

Woensdag 29 maart

Woensdag 10 mei

Inschrijvingen schooljaar 2023-2024

Vanaf 1 september 2022.

Afspraak:

Inschrijven kan na na afspraak met de directeur. Indien nodig kan een afspraak worden vastgelegd buiten de schooluren.

tel. 09 374 42 77

basisschool@debeuk.be

Kleuters moeten de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden bereiken vooraleer ze naar school mogen. Als ze jonger zijn dan 3 jaar worden ze slechts in de school toegelaten vanaf de instapdatum na hun inschrijving. Vanaf 3 jaar kan een kind op elk ogenblik op school starten na inschrijving.

Bij de inschrijving moeten de ouders de Kids-ID voorleggen of een ander document dat de identiteit van het kind bevestigt of de verwantschap aantoont.