GO-LOGO

Groene school

Aan de ingang Stationsstraat kan je niet onmiddellijk zien dat onze basisschool een groene oase is in de buurt. Nochtans ligt de school omgeven door groen. En daar maken we graag gebruik van in onze dagelijkse schoolwerking!

ALLE KLEUTERKLASSEN HEBBEN EEN BUITENDEUR DIE UITGEEFT OP EEN KLASTUIN

Zodra het weer het toelaat, trekken we naar buiten om te spelen én te leren! Ook de peuters hebben een ‘fietsstrook’ en een grote buitenruimte. Ze krijgen daar binnenkort ook een eigen zandbak!

OP VASTE DAGEN TREKKEN DE KLEUTERS NAAR DE BUITENKLAS IN EEN UITHOEK VAN HET DOMEIN

De kleuters hebben laarsjes op school. Die leren ze zelf aan- en uittrekken om naar de buitenklas te gaan. In de buitenklas doen de kinderen allerlei activiteiten: ze praten er in de kring, ze luisteren naar de vogels, ze doen rekenactiviteiten met natuurlijke materialen, … allemaal heel interessant!

WE BIEDEN VERSCHILLENDE UITDAGENDE, AVONTUURLIJKE SPEELPLEKKEN AAN

Op de kleuterspeelplaats staan verschillende speeltuigen. Voor elke leeftijd wat wils! De werkgroep ‘speelplaats’ bestaat uit ouders en teamleden. Zij hebben de voorbije jaren heel wat tijd geïnvesteerd in het uitdagender en avontuurlijker maken van de omgeving. En dat is hen heel goed gelukt!

Onze realisaties in de kleuterafdeling: een mooie zandbak, een grote buitenkeuken, een podium, 2 wilgenhutten en natuurlijk HET FORT! Tegen de zomer steken we onze klastuintjes in een nieuw jasje. En wie weet, komt die prachtige moestuin er ook heel gauw!

Voor de lagere afdeling mag het ook wel wat uitdagender… Ze houden van hun zandbak, de kriebelbeestjesbakken en de ruimte om kampen te bouwen. In een volgende fase krijgen ze er nog wat avontuur bij, maar wat dat precies wordt, houden we nog even geheim…

WE ZIJN EEN MOS-SCHOOL

Een MOS-school is een school die een duurzame leer-en leefomgeving creëert samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school.

Een MOS-school stelt hierbij de volgende uitgangspunten centraal:

Leerlingenparticipatie Elke actie begint met actieve betrokkenheid van leerlingen.

Teamwork MOS betrekt het hele schoolteam en de ouders bij haar werking.

Netwerk MOS-scholen werken samen met de schoolbuurt, lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo’s, organisaties uit het middenveld…

Beleving MOS is een leerproces, met een concreet resultaat voor ogen.

Onze jaarlijkse ‘actie diamant’ focust op het hergebruiken van schoolbenodigdheden. Daarnaast nemen we jaarlijks een thema onder de loep: opwarming van de aarde, waterverspilling, …

WE BESTEDEN BIJZONDERE AANDACHT AAN EDUCATIE VOOR DUURZAME ONTWIKKELINGEN (EDO)

In schooljaar ’19-’20 stapten we in het projectVALIES’. De slogan hier is ‘GENOEG VOOR ALTIJD, VOOR IEDEREEN ! Ook ons onderwijs staat immers voor de uitdaging een antwoord te bieden op de grote maatschappelijke uitdagingen. Denk maar aan armoedebestrijding, klimaatverandering, gendergelijkheid enzovoort. Allemaal complexe kwesties zonder pasklare antwoorden. Educatie voor Duurzame Ontwikkeling (EDO) wil leerlingen voorbereiden op hun rol als actieve burgers die kunnen en willen bijdragen aan een betere toekomst. Een toekomst met genoeg voor altijd voor iedereen.

De Verenigde Naties vatte de doelstellingen samen in de ‘Global Goals’:

Website Valies