GO-LOGO

Uitdagende school

MET KANGOEROE- EN BUIDELWERKING

Kangoeroewerking

Jaren geleden werd onze kangoeroeklas opgericht om tegemoet te komen aan de noden van ‘hoogbegaafde leerlingen’. Intussen weten we dat het belangrijk is om te kijken naar een ruimere groep kinderen die nood heeft aan aanpassingen in het pedagogisch-didactisch aanbod onder de vorm van compacteren, verrijken en versnellen.

Om de noden van de kinderen in kaart te brengen, vertrekken we vanuit het overleg tussen school, ouders (eventueel aangevuld met externe specialisten en/of CLB). Als blijkt dat kinderen naast de differentiatie in de klas nog een extra uitdaging nodig hebben, kunnen ze genieten van het aanbod in de kangoeroeklas. Anderhalf uur per week gaan ze dan ook nog eens de uitdagingen aan met gelijkgestemden.

Buidelwerking

Sommige kinderen hebben nood aan het beperken van de leerstof tot ons basisaanbod. Voor hen kan het zijn dat het uitbreiden van de leerplandoelen te zwaar gaat wegen op hun ontwikkeling. Hen blijven confronteren met wat moeilijk gaat, maakt dat ze - nog voor ze de lagere school beëindigen -al schoolmoe worden. Om dit te vermijden, worden ze een apart traject aangeboden. Op basis van hun noden, gaan we met ouders, CLB en eventuele hulpverleners op zoek naar haalbare doelen in functie van doorstroming naar het secundair (beroeps)onderwijs.

WE NEMEN DEEL AAN “OLYMPIADES”

In Vlaanderen worden een aantal olympiades georganiseerd zoals de Vlaamse Wiskunde Olympiade, de STEM Olympiade, de Kangoeroewedstrijd, de Verkeersquiz… Deze wedstrijden stimuleren jongeren om zich te verdiepen, te bekwamen en mogelijk uit te blinken in specifieke vakken. We geloven dat leerlingen hierdoor hun sterktes en talenten beter leren kennen en inzetten.

WE GAAN SAMEN OP ZOEK NAAR JOUW TALENTEN!

Elke leerling is ‘knap’ op zijn eigen manier. Misschien ben je niet wiskundeknap, maar wel natuurknap? Eigen en andermans talenten leren ontdekken, dat is talentontwikkeling.

We gebruiken bijvoorbeeld de ‘talentagenda’ in de lagere school. Aan de hand van verhalen en doe-activiteiten, krijgen onze leerlingen meer zicht op hun eigen vaardigheden en kunnen hierdoor makkelijker een juiste studiekeuze maken.