GO-LOGO

Warme school

Wie onze school kent, omschrijft ze vaak als ‘een warme school’. Dat doet ons plezier! Op De Beuk willen we kinderen in de eerste plaats een veilige plek bieden, waar ze hun gevoelens en gedachten leren herkennen en uiten. Want hoe kan ons hoofd naar leren en leven staan als het bijvoorbeeld vol zit met boosheid, angst of verdriet?

Door middel van gevoelsplekken op de speelplaats, de gevoelshoek in de klas of de gang, willen we elk kind de kans geven om zijn/haar gevoelens op een goede manier te leren uiten. We creëren een plek waar “geborgenheid” en “verbondenheid” centraal staan. Veel kinderen en jongeren vinden het moeilijk om te vertellen hoe ze zich precies voelen of wat er scheelt. De kinderen die deze gevoelsplekken het meest nodig hebben zijn de gevoelige of temperamentvolle kinderen, die heftige gevoelens zelf moeilijk kunnen reguleren. Kinderen kunnen hun emoties op die plekken op een veilige manier vrij laten. Wij werkten deze emotionele remediëring uit met behulp van het therapeutisch centrum voor kinderen en jongeren “De Bleekweide” (Lut Celie).

Daarnaast hebben we op onze school ook een praatjuf die mild en bewust kijkt en luistert naar de kinderen die nood hebben aan een babbel of meer individuele hulp. Op die manier leren we de kinderen nog beter omgaan met zeer aanwezige emoties en merken we dat hun emotioneel welbevinden hoger is. Zo groeien we samen naar een zeer warme plek!