GO-LOGO

Onze kinderen

LEERLINGENRAAD

Drie keer per schooljaar houden de leerlingen van de lagere school een 'klasbabbel'. Ze bespreken dan wat goed en minder goed loopt op school en zetten een voorstel op papier.

Per klas nemen 2 vertegenwoordigers het voorstel mee naar de 'boomkring'.
De leerlingen vergaderen dan met de directeur en leren op een correcte wijze het standpunt van hun klas rond actuele thema's te verwoorden en brengen nieuwe idee├źn aan.

De directie neemt deze mee naar de teamvergadering. Na overleg met de collega's wordt aan de betrokken leerlingen teruggekoppeld. Die leerlingen brengen de feedback aan de ganse lagere school op het forum.