GO-LOGO

Onze ouders

Ouders zijn nauw betrokken bij de schoolwerking.

Als ze dat willen kunnen ze een uitstap mee begeleiden, een atelier begeleiden, komen (voor)lezen, ...

SCHOOLRAAD

De leden werden verkozen uit en door de ouders en personeelsleden. Zij geven advies aan de directie over de begroting, het schoolreglement, huiswerk- en verdraagzaamheidsbeleid, sanctiebeleid...

OUDERRAAD

Onze ouderraad organiseert allerlei activiteiten. De inkomsten komen integraal ten goede van de kinderen en worden aangewend voor die zaken waar subsidies en dotaties onvoldoende zijn. Recente aankopen zijn bijvoorbeeld de plooitafels, een digitaal bord, de picknickbanken voor de buitenklas, … Bovendien betaalt de ouderraad het zwemmen voor de kinderen van het derde leerjaar.

NETTO-WINST BOEKJAAR 2021

Pannenkoekenverkoop € 1779,40

Zadenverkoop € 503,11

Lentekriebeltas € 945,13

Koekenverkoop € 1 585,64

Trooper € 358,31

Crimespel € 375,00

Subsidie Gemeente € 225,00

Bloembollenverkoop € 441,61

Chrysantenverkoop € 753,91

Inpakpapier en wenskaartenverkoop € 650,95

Tombola € 3 840,20

TOTAAL INKOMSTEN: € 11 458,26

....

NETTO-WINST BOEKJAAR 2022

Pannenkoekenverkoop € 1 553,90

Lentekriebeltocht € 355

Opendeurdag € 1 335,53

Quiz € 3 016,25

Koekenverkoop € 1 675,69

Welkomdag € 728,32

Chrysantenverkoop € 887,90

Halloweenactiviteit € 1 672,15

Tombola € 3 478,00

Trooper € 684,29

TOTAAL INKOMSTEN: € 15 387,03

...

NETTO-WINST BOEKJAAR 2023

Pannenkoekenverkoop € 1 292,20

Trooper € 300,19

Sponsoring € 2 310,00

Pyjama-cinema

Opendeurdag € 1 073,81

Koekenverkoop € 1 928,24

Quiz

TOTAAL INKOMSTEN: € 6 904,44